آرشیو تصاویر

تعداد بازدید:۳۴۴

مراسم فارغ التحصیلی و آغاز خدمت رسانی اولین دوره کاردانی بهورزی در مرکز آموزش بهورزی و باز آموزی برنامه های سلامت شهرستان ساوه برگزار شد .

 

آزمون جامع بهورزان به منظور ارزیابی و ارتقا سطح دانش بهورزی در محل مرکز آموزش بهورزی و باز آموزی برنامه های سلامت برگزار شد .

 

برگزاری اولین دوره آموزش بدو خدمت نیروهای جدید الورود در سال ۱۴۰۳

 

برگزاری جلسات مصاحبه حضوری جهت جذب دانشجو در مرکز آموزش بهورزی
 

برگزاری کارگاه ۱ روزه طب ایرانی جهت بهورزان شاغل در خانه های بهداشت روستایی

 

برگزاری آزمون مهارتی پایان دوره دانشجویان بهورزی

 

جلسه شورای بهورزی باحضور کارشناسان ستادی مرکزبهداشت و آموزشگاه بهورزی و نمایندگان بهورزان شهرستان ساوه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ برگزار گردید.

 

آزمون بهورزی دانشکده علوم پزشکی ساوه در پردیس دانشگاهی برگزار گردید.

 

برگزاری نشست مشترک مدیر آموزشگاه بهورزی و رئیس مرکز بهداشت زرندیه

 

بازدید مدیر و مربیان بهورزی از مرکز آموزش بهورزی شهرستان قزوین

 

برگزاری آزمون جامع مراقبین سلامت

 

برگزاری شانزدهمین دوره آموزش تیم سلامت